Samtaleterapi

Jeg tilbyder:

  • Individuel terapi
  • Personlig udvikling
  • Parterapi

 

Omstændigheder, hvor terapi kan være noget for dig:

Sorg, livskrise, depression, angst, sygdom, stress, afhængighed, misbrug, parforholdsproblemer, eksamensangst, spiseforstyrrelser, cutting, skyld, skam, pårørende til psykisk eller fysisk syg, barn der ikke trives, chok, traumer samt meget mere.

Jeg kan tilbyde dig et nærvær der bygger på en relation mellem dig og mig, hvor tilliden og trygheden i vores kontakt, kan bidrage til, at anerkende og rumme de følelser, de tanker eller den adfærd, der er forbundet til de omstændigheder du står overfor lige nu.

Jeg kan hjælpe dig med at få nye indsigter og opdage nye veje, der fører dig hen i mod den tilstand, du ønsker.

At få kontakt til de redskaber du selv allerede er i besiddelse af for derigennem at lære at bruge dem.

 

Personlig udvikling giver dig mulighed for:

At anerkende dit værd og blive fri for afhængighed af andres anerkendelse.

At få kontakt til dine følelser og lære at udtrykke dem.

At opleve trygheden i at være dig, at føle dig hel og føle samhørighed med andre.

At finde mening med livet/tilværelsen.

At opbygge et venskab til/med din krop.

At lære at udtrykke dine behov og få kontakt til din personlige grænse.

At sige til og fra overfor andre.

At kende dine indre kvindelige og mandlige kvaliteter for herigennem at udvikle et sandt kærlighedsforhold.

Jeg kan tilbyde dig:

Et trygt rum, der omsluttes af nærvær og bygger på relationen mellem dig og mig. Du kan forvente, at få kontakt til din indre styrke, kreativitet og nysgerrighed.

 

Hvorfor parterapi?

Fordi I har et ønske om at anerkende og forstå hinandens forskellighed, at kunne kommunikere sammen uden at bestride hinanden og gå i forsvar.

Fordi I ønsker, at forbedre kontakten og nærværet til hinanden og udvikle Jeres forhold.

Faktorer der spiller ind i parforholdet er f.eks. de forskellige måder vi som mand og kvinde, tænker på, handler på og omgås følelser på.

De værdier og rollemodeller vi hver i sær er vokset op med samt de sider vi spejler os i, hos den anden, som vi ikke synes er ok.

Vores forventninger til hinanden, som ikke bliver sagt, fordi vi fejlagtigt tror, at den anden ved, hvad vi har behov for.

Delebørn.

Eksmand/ekskone samt det at udvikle nyt familiesammenvær.

Ovennævnte er alt sammen noget, der kan være en stor udfordring for parforholdet og derfor ikke er usædvanligt, dog kan det være svært at klare på egen hånd.

 

Tilfælde hvor terapi ikke er noget for dig:

Hvis du f.eks. har et igangværende misbrug af alkohol eller rusmidler. Du er dog hjerteligt velkommen, så snart du er i afvænning. Du er også velkommen til at kontakte mig hvis du ønsker råd eller vejledning til at komme igang med dette.